Các dự án nổi bật

I. Kiểm định cột ăng-ten

 • Cột ăngten tự đứng 100m của VNPT Tây Ninh.
 • Cột ăngten tự đứng 40m của VNPT Hạ tầng mạng KV2; VNPT Kon Tum.
 • Cột ăngten dây co 40m-60m của VNPT các tỉnh Quảng Trị; Bình Định; Ninh Thuận.

II. Kiểm định sự phù hợp và đánh giá an toàn chịu lực

 • Trụ sở Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế
 • Trụ sở Cục Thuế Thừa Thiên Huế. vv…

III. Thí nhiệm nén tĩnh

 • Thí nghiệm nén tĩnh Trụ sở Chi Cục Thuế TP Huế.
 • Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An. vv…

IV. Thí nghiệm vật liệu xây dựng

 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng Thủy điện Krông Nô 2.
 • Trung tâm BDCB ngành TC tại TT-Huế.
 • Đường sắt TN đoạn Quảng Bình-TT-Huế.
 • Bến xe buýt 152 Điện Biên Phủ, Q. BT,TP HCM. vv…

HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN