CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT​

  • Dự án Chợ đầu mối Phú Hậu.
  • Trang trại AGRY nuôi 6.000 lợn thịt tại Phong Hiền, Phong Điền TT-Huế.
  • Khu giết mổ gia súc tập trung Hương Văn, Hương Trà TT-Huế.
  • Nhà máy cao su Huy Anh 2tấn/giờ tại Hòa Mỹ, Phong Điền, TT Huế. vv…..

Hình ảnh các dự án đã thực hiện