DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

 • Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục
 • QĐ chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.
 • QĐ  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • QĐ  phê duyệt BCĐG tác động môi trường ĐTM…

KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG​

 • Khảo sát địa hình
 • Khảo sát địa chất
 • Quy hoạch vùng, QH chi tiết
 • Lập dự án 
 • Thiết kế bản vẽ kĩ thuật
 • Thiết kế bản vẽ thi công
 • Lập dự toán công trình

KIỂM ĐỊNH, THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Kiểm định chất lượng công trình.
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
 • Thí nghiệm nén tĩnh.

THI CÔNG XÂY DỰNG

 • Thi công nội thất, ngoại thất.
 • Duy tu bảo dưỡng công trình.
 • Thi công các công trình dân dụng.